ประกาศ สมัครสมาชิกแล้ว ให้รีบโพสรายงานตัว ระบบอาจจะลบชื่อของท่านภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัครนะครับ คิดว่าท่านเป็นสปาย
กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสต์

การค้างค่างวดรถ

ขออนุญาตคัดลอกข้อมูลจากหลายๆท่านมาให้อ่านครับเผื่อมีประโยชน์สำหรับท่านที่ที่ยังไม่รู้นะครับ

ยึดรถไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยึดรถของสถาบันการเงินสัญชาติไทยรายใหญ่รายหนึ่ง  ที่ให้เช่ารถยนต์กับลูกค้า  แต่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจค้างชำระค่างวดรวม 3 งวด  และยังไม่มีการบอกเลิกสัญญา
                ปรากฏว่าบริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ยึดรถเป็นชายฉกรรจ์ 2 – 3 คน  เข้ามาดักรอที่ซอยเข้าบ้าน  หลักจากนั้นได้เรียกให้ผู้เช่าชื้อลงจากรถและยึดรถไป  โดยไม่มีการออกเอกสารการรับรถ  พร้อมไม่แสดงตนว่าตัวเองเป็นใคร  มาจากไหน  รวมทั้งได้ใช้กระดาษโน้ตขนาดเล็กเขียนข้อความให้นำเงินไปชำระจำนวนหลายรายการ
                ผู้เช่าซื้อได้ร้องขอความเป็นธรรมว่า  การยึดรถของสถาบันการเงินเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  และจะเรียกร้องความเป็นธรรมได้อย่างไรกับเรื่องนี้
                ประเด็นว่ายึดรถชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  ตาม ป.พ.พ.มาตรา 574 ผู้เช่าซื้อต้องผิดนัดไม่ให้ใช้เงินสองคราวติด ๆ กัน  หรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญ  ผู้ให้เช่าซื้อจึงจะสามารถบอกเลิกสัญญา  และยึดรถกลับคืนมาได้  แต่ต่อมา สคบ.ได้ประกาศควบคุมสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
                ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า การยึดรถผู้เช่าซื้อจะต้องค้างชำระค่าเช่าซื้อรวม 3 งวด  และต้องค้างชำระติดต่อกันทั้งสามงวด  หลักจากนั้นผู้ให้เช่าซื้อจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอีก 1 เดือน  จึงจะสามารถเข้าไปยึดรถกลับคืนมาได้ นอกจากนี้ในมาตรา 574  ยังได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า  กาจะกลับเข้าครองทรัพย์สินที่เช่าซื้อ  จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินได้พ้นกำหนดไปอีกงวดหนึ่ง  ดังนั้น  การยึดรถของสถาบันการเงินในครั้งนี้  จึงเป็นการยึดที่มิชอบด้วยกฎหมาย  ผู้เช่าซื้อมีสิทธิฟ้องกลับได้ทันที  และยังสามารถร้องเรียนได้ที่ สคบ.อีกทางหนึ่ง
                ก่อนหน้านี้เคยมีคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ 2677/2547  ระบุอย่างชัดเจนว่า  เมื่อยังไม่ได้ให้เวลาพอสมควรให้ผู้เช่าซื้อชำระจำนวนเงินที่ค้างชำระ ถึงแม้จะค้างชำระ 3 งวด  ไม่ถือว่าผู้เช่าซื้อไม่ผิดสัญา “ไฟแนนซ์ไม่มีสิทธิยึดรถคืน” ถือว่าเป็นการยึดรถโดยละเมิด ทำให้สัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลง  ไฟแนนซ์ต้องคืนเงินค่างวดที่ค้างชำระทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย  แต่มีสิทธิเรียกค่าใช่ทรัพย์จากผู้เช่าซื้อ
         

**ข้อความทั้งหมดมาจากการคัดลอกจากหลายๆท่านผมคิดว่าเป็นประโยชน์อยู่บ้างเลยขอคัดลอกมาต้องขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านมานะที่นี้ครับ**
คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ว่า  ถ้าไฟแนนซ์เข้ายึดรถก่อนครบ 4 งวด  ถือว่าผิดสัญญาเช่าซื้อ  ผิดกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยายนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2543  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2543  ข้อ 3 (4) บัญญัติว่าผู้ให้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรายงวด 3 งวดติด ๆ กัน  และผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระนั้นภายในเวลาอย่างน้อย 30 วัน  นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อละเลยเสีย  ไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าว
                ยกเว้น  ผู้เช่าซื้อสมัครใจที่จะให้ยึดรถ  และมีการทำบันทึกข้อตกลงอย่างชัดเจน  สัญญาเช่าซื้อจึงสิ้นสุดลง  การยึดรถที่ไม่แสดงตนว่าเป็นใครมาจากไหน  ไม่ออกใบรับรถ  เป็นการใช้อำนาจที่ป่าเถื่อนและทำธุรกิจแบบขาดคุณธรรม  เท่ากับเป็นการยึดรถไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ที่มา ทนายคลายทุกข์  www.decha.com

สรุปคร่าวๆว่า ค้างค่างวดติดต่อกัน 3 เดือน ท่านต้องไปเคลีย3งวดก่อน+ค่าเบี้ยปรับ+ค่าติดตามนิดหน่อย(ตามกฏหมาย) ค่ายกเลิกสัญญาที่มันอ้างไม่ต้องจ่าย เช่น 3000 /5000 /7000 / 12000 ค่ากินเปล่า

-ค้าง3เดือน และกฏหมายให้อีก 30 วัน ก่อนบริษัทไฟแน้นจะแจ้งยกเลิกสัญญา ส่วนใหญ่3เดือนมันก็ล่อเราแล้ว เพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้


สคบ. ดูแลกรณีนี้อยู่ครับ ท่านใดโดนข่มขู่อ้างโดนยกเลิกสัญญา อ้างระบบบริษัทไฟแน้น อย่าไปฟังมันครับ ทำเรื่องแจ้ง สคบ.เลย
เจ้าหน้าที่สายตรงสัญญาเช่าซื้อ สคบ. 02-1413438-46 / 02-1430375-83
จุดที่น่าสนใจ
1.ถ้า บ.ไฟแนนซ์เห็นท่าไม่ดี เช่น เห็นว่าค้างค่างวดมาสองเดือนแล้ว และมีทีท่าจะไม่ส่งงวดต่อไป บ.ไฟแนนซ์ อาจจะหาเหตุอย่างอื่นมาบอกเลิกสัญญา ซึ่งไม่ใช่เหตุเลิกสัญเพราะค้างค่างวด ก็จะไม่เข้ากรณีดังกล่าว เท่าที่ผมเคยอ่านสัญญา ไม่รู้ว่าหลายท่านเคยอ่านกันบ้างหรือเปล่า จะมีหลายข้อที่จะระบุเหตุสิ้นสุดของสัญญาเช่าซื้อไว้ ตัวอย่างเช่น ผู้เช่าซื้อต้องใช้รถในทางวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในการจดทะเบียน เช่น รถปิ๊คอัพบรรทุกส่วนบุคคล ถ้าเอาไปให้เช่าช่วงต่อ บ.ไฟแนนซ์จะถือว่าผู้เช่าซื้อกระทำผิดสัญญาและให้สัญญาสิ้นสุดลงทันที
2.การยึดรถ บ.ไฟแนนซ์จะไม่ทำเอง จะมอบอำนาจให้สำนักงานกฎหมายดำเนินการแทน
3.ในสัญญาก็มีการระบุไว้มานานแล้วว่า ลูกค้าค้างค่างวดติดต่อกันสามงวด และให้เวลาอีกสามสิบวัน
4.ผู้เช่าซื้อเอง หรือแม้กระทั่ง สคบ.เอง จะทันเล่ห์เหลี่ยม บ.ไฟแนนซ์หรือเปล่า เพราะเวลามีปัญหาข้อกฎหมาย บ.ไฟแนนซ์จะโยนปัญหาให้สำนักงานกฎหมายทันที ซึ่งถ้าผู้เช่าซื้อเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่รู้เท่าทัน ใครจะช่วยเขาได้ เมื่อภัยไปถึงตัว

กว่าจะรู้เรื่อง กว่าจะตั้งตัวได้ ชาวบ้านก็โดนใครก็ไม่รู้ เอารถไปต่อหน้าต่อตาเฉยเลย จะแจ้งตำรวจก็อยู่ไกล กว่าตำรวจจะมา
ชาวบ้านจะหวังพึ่งใครได้........

ด้วยความเคารพ มันมีอะไรที่สลับซับซ้อน หักเหลี่ยม หักมุม จนนักกฎหมายตั้งตัวไม่ติดกันมานักต่อนักแล้ว
ต้องรู้เท่าทัน เราจึงจะรอด ขอรับกระผม

อาเป็นแบบง่ายๆแบบชาวบ้านละกันครับจะได้จำง่ายๆครับ ถ้าไฟแนนซ์จะมายึดรถ ต้องมีหนังสือบอกยกเลิกสัญญาแจ้งมาก่อน เมื่อมีเจ้าหน้าที่จะมายึดรถต้องแสดงบัตรแสดงตนให้ชัดเจน และต้องมรีหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทฯกรณีที่เป็นบริษัทตัวแทน และเมื่อจะยึดรถต้องออกใบรับรถให้เราพร้อมระบุรายละเอียด ตำหนิริ้วรอยของรถตอนส่งมอบป้องกันการสับเปลี่ยนอะไหล่รถ เพราะเมื่อยึดไปแล้วเดี๋ยวทางไฟแนนซ์ก็จะมาฟ้องเอาส่วนที่สึกหรอและเสื่อมสภาพ

ข้อสรุปดังนี้
-ขาดส่งงวดติดต่อกัน 3 เดือน ให้ท่านสอบถามว่าค่างวด3เดือน+ค่าเบิ้ยปรับ+ค่าทวงถามทั้งหมดเท่าไหร่ ให้รีบหาเงินโอนเข้าไปตามยอดจำนวนนั้นโดยเร็วอย่าให้เกิน 30 วันหรืออย่าให้ครบ 4 เดือนติดต่อกันครับ
-ค่าบอกเลิกสัญญา ไม่ต้องโอน
-นำเอกสารเช่าซื้อ+ใบโอนค่างวดและเอกสารศัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ ทำสำเนาไปยื่นและกรอกแบบฟรอมที สคบ.ต่างจังหวัดมีทุกที่สอบถามเอา กทมฯอยู่แจ้งวัฒนะ>http://www.ocpb.go.th/index.asp โดยเร็ว ท่านจะได้คุ้มครองสิทธิ์ตามกฏหมาย


หมายเหตุ : *** หากโดนยึดรถแล้ว จะลำบากคือไม่มีรถจะขับและไฟแน้นอาจจะมีแง่เยอะเช่นหลอกให้มาเคลียส่วนที่ค้างก่อน จากนั้นต้องจ่ายล่วงหน้า3งวดอีก หรือ ฯลฯ มากมาย ***

         ยังงัยก็ขอให้ใช้สิทธิ์ตาม พรบ. ร้องเรียนไปก่อนครับ


-พรบ นี้คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2543 มาแล้วครับ พวกไฟแน้นชอบอ้างเรื่องเก่า เดิมๆอยู่
อ่านให้เข้าใจทุกข้อครับใม่ใช่เซ็นต์ชื่ออย่างเดียว
mtx-240
ใช่ครับเรื่องเอกสารต่างๆต้องอ่านก่อนเซ็นทุกครั้งครับ
ความรู้ทั้งนั้นนน
Built in JAPAN.....Modified in THAILAND.....Perfect by MIGHTY X SHOP 082-336-3900
อืมเห็นด้วย
ความรู้คับ
มาฟังคับ
เยี่ยม:victory:
สีฟ้าหมูย่างเกาหลี วัดไผ่โรงวัว
ต.กิจอนันต์ การช่าง
โอม ทองดำดีเซล นครสวรรค์ ปั้มเทพๆ
Tik 089-6153018
ความรู้ดีๆ
เครื่องยนต์ 2L ll รถกระบะดีเซลล์ สายพันธุ์แกร่ง   MTX - 399 / thai MTX - 379 / CAC - 410 / บุญหูคลับ 303 / ดังแบบพอเพียง 015 / สุรินทร์ดีเซลล์ เครือข่าย  mightyx  สำโรงชุมพลบุรี  08-74454317 http://vutmightyx.blogspot.com
เเล้วค่าหวยล่ะครับเค้าให้ค้างยังไง
ไฟล์แนบ: คุณต้อง เข้าสู่ระบบ คุณถึงจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ หรือคุณต้อง สมัครสมาชิก ก่อน
mtx-240
ส่วนมากค่าหวยเขาเก็บเงินสดครับ:lol
ส่วนมากค่าหวยเขาเก็บเงินสดครับ
ต้นฉบับโพสโดย tuu02 เมื่อ 27/12/2012 13:23    อ้าวไม่ใช่งวดชนงวดหราา
เป็นบางเจ้าคับพี่ ผมเองก็เพิ่งส่งไปเหมือนกัน 5555
narong8612
กลับไปรายการกระดานข่าว
ชมรมคนใช้รถโตโยต้าไมตี้เอ็กแห่งประเทศไทย Mightyxclub.net