Zoom Zoom

Click to enlarge
 

ภาพอนุสาวรีย์สุนทรภู่ที่ผ่านมา 26-27 มิ.ย.52

 

 
 

วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน  ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่  ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ระยอง จัดพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.บ้านกร่ำ อ.แกลง เนื่องในวันคล้ายวันเกิดปี  ข่าวโดย.. สปชส.ระยอง
เทศบาลตำบลเนินพระ เตรียมนำนักเรียนร่วมพิธีสักการะสุนทรภู่ ข่าวโดย.. สปชส.ระยอง
ระยอง นำสื่อมวลชนส่วนกลาง ร่วมตามรอยสุนทรภู่ เพื่อให้ทราบถึงประวัติของสุนทรภู่ก่อนงานวันคล้ายวันกิด  ข่าวโดย.. สปชส.ระยอง
ระยอง จัดงานวันคล้ายวันเกิดสุนทรภู่ ปีที่ 223 อย่างยิ่งใหญ่ มีการแสดง แสง สี เสียง  ข่าวโดย.. สปชส.ระยอง

กำหนดการจัดงานวันสุนทรภู่ จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่  ๒๖ -  ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ  อนุสาวรีย์สุนทรภู่  ตำบลกร่ำ  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  ข่าวโดย.. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง  การประกวดกิจกรรมเนื่องในงานวันสุนทรภู่   จังหวัดระยอง ประจำปี  ๒๕๕๒   ข่าวโดย.. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

สุนทรภู่ สู่ระยอง ๒๐๐ ปี    ความเป็นมาโดย.. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
 

 

บันทึกตามรอยสุนทรภู่


 
 
 
ประติมากรผู้ปั้นรูปหล่อในอนุสาวรีย์ ประกอบด้วย
  1. อาจารย์สุกิจ ลายเดช เป็นผู้ปั้นสุนทรภู่
  2. อาจารย์ไกรสร ศรีสุวรรณ เป็นผู้ปั้นพระอภัยมณี
  3. อาจารย์สาโรช จารักษ์ เป็นผู้ปั้นนางเงือก
  4. อาจารย์ธนะ เลาหกัยกุล เป็นผู้ปั้นผีเสื้อสมุทร
 

 

 
 

 พิธีเปิดอนุสาวรีย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2513  สถาบันสุนทรภู่

 

 

ปฐมเหตุของหมุดกวี เส้นทางการเดินทาง ของ สุนทรภู่ จากวรรณกรรมนิราศเมืองแกลง

จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จังหวัดระยองเป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๒   และได้มีพระราชดำริต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เรื่องนิราศเมืองแกลง ซึ่งกวีเอกสุนทรภู่ ได้แต่งไว้ว่า สภาพปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
        จังหวัดระยองจึงได้ประสานงานกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยองและกวีจังหวัด    ดำเนินการศึกษาเส้นทางการเดินทาง ของ สุนทรภู่ จากวรรณกรรมนิราศเมืองแกลง และได้ ลงเครื่องหมาย ไว้ในแผนที่ของจังหวัดและบันทึกเป็นนิราศ โดยสอดคล้องกับ สภาพข้อเท็จจริง ในปัจจุบัน และได้นำขึ้น ทูลเกล้าฯ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๓

 
 
 
 
 จังหวัดระยอง ติดตั้งกล้องวงจรปิด รอบอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ติดตั้งไฟส่องสว่างรูปปั้น  ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำชับ พ.ต.ท.สุรพงษ์ หัวหน้าสถานีบ้านกร่ำ สั่งการให้เพิ่มสายตรวจเข้มงวดในการตรวจตราในยามวิกาล เพิ่มจุดตรวจตู้แดงในพื้นที่เขตอนุสาวรีย์และในวันที่ 3 มิถุนายน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอแกลง พร้อมด้วยชาวบ้าน มาร่วมตรวจสอบ
 

 นิราศคืออะไร? และ  นิราศตามพจนานุกรมให้ความหมายว่?

นิทาน คือ เรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมา มุ่งให้เห็นความบันเทิงแทรก แนวคิด คติสอนใจ จนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยอย่างหนึ่ง อาจเรียกนิทาน พื้นบ้าน นิทานพื้นเมือง นิทานชาวบ้าน เป็นต้น

สุภาษิต คือ สำนวนโวหารที่แสดงถึงความเจริญของวัฒนธรรมทางด้านภาษา ซึ่งแต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่น และแต่ละชุมชน กระทั่งแต่ละเหล่าอาชีพก็มีสำนวนของใครของมันคล้ายกันบ้าง ต่างกันบ้าง ทั้งนี้เพราะที่มาไม่เหมือนกันแต่โดยความหมายมักเทียบเคียงกันได้ แม้แต่ภาษาต่างวัฒนธรรมก็ยังมีส่วนคล้ายกัน
ในทางอุปมาตัวอย่างเช่น สวยแต่รูป จูบไม่หอม, เดินตามผู้ใหญ่ หมาไม่กัด

 
 

ร้อยกรอง : กลอนของครูกลอนสุนทรภู่
บทประพันธ์ "ร้อยกรอง"ของสุนทรภู่นั้น เป็นแบบอย่างในการเขียน "กลอน" ที่คนรุ่นหลังใช้เป็นต้นแบบ และเพื่อให้เห็นแบบอย่างกลอนที่ไพเราะทั้งในเรื่องคำและเสียง จึงจัด "นิราศอิเหนา" และ"นิราศเมืองเพชร" มาให้ได้อ่านและดูแบบอย่างกัน
- สัมผัสบังคับ 
- สัมผัสไม่บังคับ  
- การใช้สัมผัสของสุนทรภู่
- การใช้เสียงวรรณยุกต์
- ฉันทลักษณ์ร้อยกรอง
- ห้องเรียนเขียนกลอน

 
 
 
 
 

ใครเป็นทายาทของท่านสุนทรภู่บ้าง?

ลองสังเกตุตัวของท่านดูซิว่าใช้ นามสกุล ภู่เรือหงษ์ รึเปล่า ถ้าใช่ แสดงว่า ท่านเป็นญาติของกวีเอกของโลก เชียวนะครับ พระสุนทรภู่โวหาร เจ้ากรมพระอาลักษณ์ ฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคลได้รับราชการไปได้ ๔ ปี  ก่อนที่ท่านจินตกวีเอกของไทย และของโลกผู้นี้จะ
    ถึงแก่อนิจกรรมอย่างเป็นสุข เมื่อปีเถาะ พ.ศ.๒๓๙๘  สิริอายุได้ ๖๙ ปี  ผู้ที่สืบเชื้อสายจากสุนทรภู่นั้นใช้นามสกุลว่า
ภู่เรือหงษ์

 

Sunthon Phu  English
เรื่องย่อพระอภัยมณี
- Sunthorn Phu (1786 - 1855)
- Sunthorn Phu : The Poet of Four Reigns
- The Story of Phra Abhai Mani Translated by Prince Prem Burachat

 

วัดป่ากร่ำ วัดที่บิดาของสุนทรภู่ จินตกวีเอกของไทย ได้เคยมาอุปสมบทอยู่ และได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

 

 วัดป่ากร่ำ ที่ตั้งวัดป่ากร่ำเดิมมีชื่อว่าวัดป่าชลธาร ปัจจุบันตั้งอยู่ริมถนนสุนทรภู่ หมู่ที่ ๑ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง วัดนี้ จัดว่าเป็นวัดที่สำคัญในประวัติศาสตร์ เนื่องจากในครั้งก่อนเคยเป็นวัดที่บิดาของสุนทรภู่ จินตกวีเอกของไทย ได้เคยมาอุปสมบทอยู่ และได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส มีฐานานุศักดิ์เป็นพระครูอรัญธรรมรังสีมหากวี จากวรรณคดีนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ก็ยังได้กล่าวถึงบิดาในตอนหนึ่งว่า “ เจ้าอารามอรัญธรรมรังสี ” ในครั้งที่สุนทรภู่ได้มาเยี่ยมบิดานั้น ราว พ.ศ. ๒๓๔๙ สุนทรภู่เองอายุอยู่ในราว ๒๐ ปี และในครั้งนั้นบิดาของสุนทรภู่เองก็ได้จำพรรษาอยู่แล้ว ราว ๒๐ พรรษา เมื่อคำนวณเวลาแล้ว วัดนี้คงจะสร้างมาแล้วนับร้อย ๆ ปี เป็นเวลานานจึงยากที่จะค้นคว้าข้อเท็จจริงให้ละเอีอดได้ นับแต่แรกสร้างวัดไม่สามารถหาหลักฐานได้ว่าใครเป็นเจ้าเจ้าอาวาสบ้างทราบแต่ว่าบิดาของสุนทรภู่ได้เคยเป็นเจ้าอาวาสมาก่อนตามประวัติที่ได้กล่าวข้างต้นมาแล้ว

 
 
 
 
 
 กำหนดการจัดงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2549 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2549 ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 
 
 
 
 
งานวันสุนทรภู่ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2549 รวม 2 วัน ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดย กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การบวงสรวงดวงวิญญาณสุนทรภู่ การอ่านสดุดีสุนทรภู่ การวางกระเช้าดอกไม้สด กิจกรรมประกวดตอบปัญหา การประกวดเดี่ยวปี่ใน การแสดงจากนักเรียนในพื้นที่ การแสดงละครนอก การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ภาพยนตร์ เป็นต้น นอกจากนั้น ที่ยังมีหน่วยงานจากส่วนกลางจะเข้าร่วม กิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยวตามรอยสุนทรภู่ และการจัดทำหนังสือบทกวีสดุดีสุนทรภู่ พร้อมนี้ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง โทร.0-3862-3925-6
 
 


 
 
ประวัติการก่อสร้าง-กว่าจะเป็นอนุสาวรีย์สุนทรภู่
สถานที่สร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้เดิมเป็นวัดร้าง (วัดป่ากร่ำ) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อันเป็นปิตุภูมิของสุนทรภู่ มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน เมื่อ พ.ศ ๒๔๙๘ รัฐบาลได้อนุมัติให้สร้าง
 
 
 
 
วิสัยทัศน์และโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่
 
 
 
 
 
 ภาพบรรยากาศงานวันสุนทรภู่ งาน แสง สี เสียง “สุนทรภู่ คู่ระยอง” เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2548 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง เวลา 16.00-22.00 น.
 
 
 
 
 เรื่องที่ค้นพบ ใหม่ เกี่ยวกับ “สุนทรภู่”
“สุนทรภู่” เป็นกวีของไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
 
 
 
 
  ภาพบรรยากาศงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2548 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 
 
 
 
 ข้อคิด คำสอนสุนทรภู่
แนะข้อคิด คำสอน จากบทกลอนสุนทรภู่ ปรับใช้กับชีวิตปัจจุบัน
 
 
 
 
  สุนทรภู่ จินตกวีผู้ปั้น“พระอภัยมณี”
พระเอกนักดนตรีคนแรกของไทย ขวัญใจสาวยักษ์ เงือก และมนุษย์ (สุนทรภู่ ผู้สร้างพระอภัยมณี)
 
 
 
 
 ภาษิต คำคม คารมสุนทรภู่
บรมครูกลอนแปดที่มีชื่อเสียงยิ่งในตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยว่ากลอน
 
 
 
 
 ๒๖ มิถุนาย ๒๕๔๘ วันสุนทรภู่
วันครบรอบ ๒๑๙ ปีเกิด กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 
 
 
 
 กำหนดการท่องเที่ยววันสุนทรภู่ ตั้งแต่วันที่ 24-25 และ 26-27 มิ.ย.2548
 
 
 
 
 ทำไม?? อนุสาวรีย์ “สุนทรภู่” ตั้งอยู่ที่ จ.ระยอง
 
 
 
 
  ระยองจัดงานวันสุนทรภู่ประกอบแสงสีเสียงเป็นครั้งแรกและยิ่งใหญ่ จังหวัดระยองเตรียมจัดงาน "แสง สี เสียง สุนทรภู่ คู่เมืองระยอง"อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายนนี้
 
 
 
 
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับท่านสุนทรภู่
 
 
 
 
 โครงการ วันสุนทรภู่
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2548
 
 
 
 
 เที่ยว 3 วัดในเมืองกรุงฯ ตามรอย “สุนทรภู่”
 
 
 
 
 ตามรอยสุนทรภู่ ไปตามคลองกับนิราศเมืองแกลง
 
 
 
 
 "สุนทรภู่"ที่คนไทยต้องรู้จัก 
 
 
 
 
 เที่ยวไทยไปกับ “นิราศสุนทรภู่” หากพูดถึง “สุนทรภู่” เชื่อแน่ว่า อาจารย์ภาษาไทย คนรักกวี รวมถึงพวกเจ้าบทเจ้ากลอน คงจะไม่มีใครไม่รู้จักก็แหม...สุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหารนั้นถือเป็นสุดยอดแห่งกวีศรีรัตโกสินทร์ จนได้รับรางวัลจากองค์การUNESCOในฐานะกวีดีเด่นของ
 
 
 
 
 เที่ยว “วัดเทพธิดาราม” ชมความงามศิลปะสมัย ร.3
 
 
 
 

 รายงานข่าว ประชาชนจังหวัดระยองให้ความสนใจ ชมงานแสงสีเสียง สุนทรภู่ระยอง ข่าวโดย สวท.ระยอง

 
 
 
 
 เรามีภาพเกมส์ให้น้องๆ ได้ปริ๊นไปเก็บไว้เล่นกันในหมู่เพื่อนๆ ด้วยนะครับ คลิกที่นี่ได้เลยครับ
 
 
 
 

 รายงานข่าว งานสุนทรภู่ ข่าวโดย สทท.11 จันทบุรี

 
 
 
 
 สูจิบัตรงานละครแสง สี เสียง เทิดเกียรติคุณ สุนทรภู่ ... คู่ระยอง โดย บริษัท อะโรเมติกส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 
 
 
 

 "สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ พระอภัยมณี" ในรายการ แฟนพันธุ์แท้ (ออกอากาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔)

 
 
 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0-3862-3925-6
- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0-3869-4101-3

- เทศบาลตำบลสุนทรภู่
โทร. 0-3863-8964
- ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 4 โทร.0 3865 5420-1, 0 3866 4585 โทรสาร 0 3865 5422
- งานศาสนาวัฒนธรรม กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง โทร. 038-871171 ต่อ 20

 

 

 

 นำเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับ วันสุนทรภู่

โดย...นายระยองฮิ

- -